przemijać


przemijać
Przeminąć jak sen zob. sen 7.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • przemijać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, przemijaćam, przemijaća, przemijaćają {{/stl 8}}– przeminąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVa, przemijaćnę, przemijaćnie, przemijaćmiń, przemijaćnął, przemijaćnęli {{/stl 8}}{{stl 7}} zmierzać ku nieuchronnemu końcowi …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przemijać — → przeminąć …   Słownik języka polskiego

  • sen — m IV, D. snu, Ms. śnie; lm M. sny 1. «stan fizjologiczny, umożliwiający organizmowi wypoczynek i odbudowę sprawności roboczej wszystkich narządów, polegający na obniżeniu wrażliwości na bodźce, zniesieniu aktywności ruchowej, zwolnieniu czynności …   Słownik języka polskiego

  • młody — 1. Być wiecznie młodym a) «zachowywać młodość, nie starzeć się duchowo»: Znam ludzi wiecznie młodych. Józef Czapski miał 85 lat, a kiedy z nim rozmawiałem, nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że siedzę obok młodzieniaszka. Viva 23/2000. b) «w… …   Słownik frazeologiczny

  • mknąć — ndk Va, mknę, mkniesz, mknij, mknął, mknęła, mknęli «poruszać się bardzo szybko naprzód; biec, pędzić, gnać, jechać, płynąć, lecieć» Mknąć samochodem. Mknąć na rowerze. Mknąć autostradą, jezdnią. Pociąg, samolot mknie. Chmury mkną po niebie. Koń… …   Słownik języka polskiego

  • przeminąć — dk Vb, przeminąćnie, przeminąćnął, przeminąćnęła przemijać ndk I, przeminąćja, przeminąćają, przeminąćał «przejść, upłynąć bezpowrotnie, skończyć się» Przemija czas. Przeminęło życie. Ból, radość przeminie …   Słownik języka polskiego

  • więdnąć — ndk Vc, więdnąćnę, więdnąćniesz, więdnąćnij, wiądł (więdnąćnął), więdnąćdła, więdnąćdli «o roślinach lub ich częściach: wiotczeć, tracić świeżość, jędrność wskutek utraty wody w komórkach» Nie podlane rośliny więdły. Rośliny więdły od upału, z… …   Słownik języka polskiego

  • biec — {{/stl 13}}{{stl 7}}|| {{/stl 7}}biegnąć {{/stl 13}}{{stl 8}}ndk IV c b, biecnę, biecnie, biecnij, biecgłem, biegł, biecgła, biecgli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} szybko poruszać się na nogach w określonym… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • migać — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, migaćam, migaća, migaćają {{/stl 8}}– mignąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVa, migaćnę, migaćnie, migaćnij, migaćnął, migaćnęli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} bywać chwilowo… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • mknąć — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk IVa, mknę, mknie, mknij, mknął, mknęli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przemieszczać się bardzo szybko : {{/stl 7}}{{stl 10}}Łódź mknie po falach. Samolot mknie w przestworzach.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień